0907.675.710
Dịch vụ SEO, thiết kế web, quảng cáo Google Adwords - CTRL MEDIA

CÁCH VÀO FACEBOOK KHÔNG BỊ CÁC ISPS CHẶN

 

Chỉ cần vài thao tác điều chỉnh là bạn có thể truy cập được facebook ngay lập tức. Đảm bảo làm việc hiệu quả 100%. Chỉ cần thực hiện 2 bước sau:

Bước 1: Sử dụng DNS của Google để điều chỉnh DNS Server trên máy, bằng cách chỉnh 2 mục:

 • Preferred DNS Server: 8.8.8.8
 • Alternate DNS Server:  8.8.4.4

 

Bước 2: Chỉnh file hosts hệ thống:

Bạn mở folder sau: C:WindowsSystem32driversetc, tìm file có tên là hosts và mở nó bằng Notepad hoặc trình soạn thảo văn bản nào cũng được, sau đó bạn thêm các dòng sau đây (tùy vào nhà cung cấp mạng cho bạn nhé): 

 • VNPT: 
  125.252.224.88 facebook.com
  125.252.224.88 www.facebook.com

  69.63.181.12 apps.facebook.com
  69.63.187.16 facebook.com
  69.63.181.22 login.facebook.com
  69.63.186.12 apps.facebook.com
  69.63.187.16 www.facebook.com
  69.63.181.22 www.login.facebook.com

  153.16.15.71 www.facebook.com
  153.16.15.71 www.logins.facebook.com
  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 logins.facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  153.16.15.71 www.connect.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 error.facebook.com
 • FPT
  60.254.175.73 facebook.com
  60.254.175.73 www.facebook.com
  60.254.175.73 www.logins.facebook.com
  60.254.175.73 logins.facebook.com

  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 vupload.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com

  60.254.175.73 www.connect.facebook.com
  60.254.175.73 graph.facebook.com
  60.254.175.73 static.ak.connect.facebook.com
  60.254.175.73 developers.facebook.com
  60.254.175.73 error.facebook.com


  60.254.175.42 facebook.com
  60.254.175.42 www.facebook.com
  60.254.175.42 register.facebook.com
  60.254.175.42 www.logins.facebook.com
  60.254.175.42 blog.facebook.com
  60.254.175.42 logins.facebook.com
  60.254.175.42 login.facebook.com
  60.254.175.42 apps.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  60.254.175.42 graph.facebook.com
  60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-a.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-b.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-c.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-d.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-e.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-f.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-g.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-h.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 static.ak.connect.facebook.com
  60.254.175.42 static.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 b.static.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 error.facebook.com
  60.254.175.42 developers.facebook.com
  60.254.175.42 pixel.facebook.com
  60.254.175.42 api.facebook.com
  60.254.175.42 chanel.facebook.com
  60.254.175.42 0.50.chanel.facebook.com
  60.254.175.42 external.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 creative.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 chat.facebook.com
  60.254.175.42 vupload.facebook.com
  60.254.175.42 secure.facebook.com
  60.254.175.42 connect.facebook.com
  60.254.175.42 channel.facebook.com
 • Viettel, FPT, VNPT 
  96.17.180.162 www.facebook.com
  96.17.180.162 www.login.facebook.com 
  96.17.180.162 facebook.com 
  153.16.15.71 apps.facebook.com 
  153.16.15.71 login.facebook.com 
  96.17.180.162 upload.facebook.com 
  96.17.180.162 graph.facebook.com 
  96.17.180.162 register.facebook.com 
  96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com 
  96.17.180.162 vi-vn.facebook.com 
  96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com 
  96.17.180.162 developers.facebook.com 
  96.17.180.162 error.facebook.com 
  96.17.180.162 channel.facebook.com 
  96.17.180.162 upload.facebook.com 
  96.17.180.162 register.facebook.com 
  96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com 
  96.17.180.162 pixel.facebook.com 
  96.17.180.162 upload.facebook.com 
  96.17.180.162 register.facebook.com 
  96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com 
  96.17.180.162 pixel.facebook.com
 • Sau đó nhấn ctrl + s để lưu lại.
 • Lưu ý: trước khi mở file hosts cần tắt các chương trinh antivirus đi.

 

Copyright © CTRL MEDIA
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường